Privacy & cookie statement

Bij het verlenen van onze diensten en als u gebruik maakt van de website van Math4NL en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer, tablet of telefoon achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Math4NL kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze website en onze dienstverlening: het geldt dus voor bezoekers van onze website, maar bijvoorbeeld ook als u een vraag stelt via een contactformulier, een e-mail stuurt, solliciteert, deelneemt aan één van onze activiteiten of u aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

Math4NL.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor u onthouden en informatie over uw bezoek bijhouden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Cookies die wij gebruiken

Math4NL.nl gebruikt functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals LinkedIn. Sociale netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina bevat links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Privacyverklaring

Onze contactgegevens

De website www.math4nl.nl en de eventuele persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Math4NL, een initiatief in oprichting.

Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy-en cookieverklaring kunt u altijd contact opnemen via https://www.math4nl.nl/contact-us/ of per mail naar info@math4nl.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u gebruik maakt van de website van Math4NL en andere producten en/of diensten, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter. U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

 • Als u contact opneemt met ons contactadres – per e-mail, contactformulier, telefoon, facebook of twitter – dan slaan we uw contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van uw vraag of mededeling.
 • Als u een vraag aan ons stelt via het contactformulier dan vragen wij u uw naam en e-mailadres in te vullen om een antwoord van ons te kunnen krijgen.
 • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan vragen wij u uw naam en e-mail bij ons achter te laten.

Wat doen we met uw gegevens?

Math4NL bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het beantwoorden van uw vragen;
 • Het samenstellen en toesturen van nieuwsbrieven.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben, vanuit gerechtvaardigde belangen of na uw toestemming. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening
 • Beschermingen van de financiële belangen
 • Verbetering van dienstverlening
 • Uitvoering geven aan bestaande klantrelaties

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Protocol Meldplicht Datalekken

Er is een protocol “protocol meldplicht datalekken” opgesteld. Datalekken kunnen ontstaan door verlies/ diefstal laptops/ usbsticks/ dossiers/ inbraak, virus, hacks etc. Indien hierdoor mogelijke persoonsgegevens verdwenen zijn wordt dit als datalek beschouwd en moet dit zsm gemeld worden bij Math4NL. Afhankelijk van de aard zal dan binnen 72 uur melding gemaakt worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze protocol Meldplicht Datalekken dat u bij ons kunt opvragen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Math4NL zal uw gegevens bewaren voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen. U kunt altijd een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het uitgangspunt is dat Math4NL uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Math4NL zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Sollicitaties worden, na afwijzing, binnen 2 weken verwijderd. Wanneer de sollicitatie in ons bestand moet blijven voor als er in toekomst een soortgelijke vacature vrijkomt zal hier eerst toestemming voor gevraagd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Math4NL streeft ernaar uw gegevens beveiligd op te slaan en gevoelige informatie versleuteld te verzenden. Onze website bevat een ssl-certificering.

Met wie deelt Math4NL uw gegevens?

Math4NL gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel stelt Math4NL soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om uw gegevens met derden uit te wisselen. Math4NL kan voor de hiervoor genoemde doelen gebruikmaken van diensten van derden, zoals IT-leveranciers van onze website, accountants, boekhouders of ingeschakelde ondersteuning bij het organiseren van onze activiteiten. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor voornoemde doeleinden.

In de overige gevallen delen we uw gegevens natuurlijk alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Alle derden met wie Math4NL uw gegevens deelt, zijn verplicht om uw privacy te respecteren en zich, net als Math4NL, aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten uw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Contact, mailing en reclame

Soms neemt Math4NL contact met u op, bijvoorbeeld om u informatie te geven over onze activiteiten. Of en op welke manier we dat doen hangt ervan af of u ons toestemming hebt gegeven. Bovendien kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen.

Hier kunt u lezen wanneer, onder welke voorwaarden en op welke manier Math4NL contact met u kan opnemen. Verderop kunt u lezen hoe u kunt aangeven dat u niet meer wilt dat contact met u wordt opgenomen.

Math4NL kan in de volgende gevallen contact met u opnemen:

 • Als u zich heeft opgegeven voor een activiteit, dan kan Math4NL u praktische informatie over die activiteit Het is belangrijk dat u deze informatie ontvangt.
 • In overleg met u en op uw verzoek kunt u worden ingeschreven voor één van onze nieuwsbrieven en/of blogs.
Communicatie van Math4NL

Als u geen berichten van Math4NL  meer wilt ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. U kunt dat doen door een mail te beantwoorden met “verwijder mijn gegevens” of een link in een door Math4NL verstuurd bericht te klikken.

Inzicht in uw gegevens?

U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die Math4NL  over u heeft. U kunt Math4NL ook vragen om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Op https://www.math4nl.nl/contact-us/ vindt u de contactgegevens.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Math4NL, laat het ons dan vooral weten. Mocht u er met ons niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen met http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Websites van derden

Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy- en Cookieverklaring

Math4NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24 maart 2022.

nl_NL